Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

Previous Next Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh 18 kWp Sản lượng (kWh/năm): 25.920 Công suất (kWp): 18 Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71 Hoàn thành: Tháng 10-2020 Tôi muốn được tư vấn đăng ký lắp ĐNLMT Chúng tôi hiện đang miễn phí thủ tục đăng ký hòa lưới và bán lại điện…