Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

Previous Next Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10 8,1 kWp Sản lượng (kWh/năm): 11.664 Công suất (kWp): 8,1 Giảm thải CO2 (tấn/năm): 7 Hoàn thành: Tháng 11-2020 Tôi muốn được tư vấn đăng ký lắp ĐNLMT Chúng tôi hiện đang miễn phí thủ tục đăng ký hòa lưới và bán lại điện thừa…