Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

Home » Bài viết cho adminPrevious Next Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10 8,1 kWp Sản lượng (kWh/năm): 11.664 Công suất (kWp): 8,1 Giảm thải CO2 (tấn/năm): 7 Hoàn thành: Tháng 11-2020 Tôi muốn được tư vấn đăng ký lắp ĐNLMT Chúng tôi hiện đang miễn phí thủ tục đăng ký hòa lưới…

Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

Home » Bài viết cho adminPrevious Next Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh 18 kWp Sản lượng (kWh/năm): 25.920 Công suất (kWp): 18 Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71 Hoàn thành: Tháng 10-2020 Tôi muốn được tư vấn đăng ký lắp ĐNLMT Chúng tôi hiện đang miễn phí thủ tục đăng ký hòa…