Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Vì sao nên lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) nối lưới? Hệ thống ĐMTMN hiện có 3 loại: – Hệ thống nối lưới (hoà lưới): Được đấu nối vào lưới điện quốc gia và không có bộ lưu trữ điện (acquy). – Hệ thống tương tác lưới: Được nối vào lưới…