Dự án – Công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đã hoàn thành. Chúng tôi nhận thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà - Chị Thượng - Bến Lức - Long An (28kWp)

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – Chị Thượng- Bến Lức – Long An (28kWp)

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – Chị Thượng – Bến Lức – Long An (28kWp) Sản lượng (kWh/năm): 40.320 Công suất (kWp): 28 Giảm thải CO2 (tấn/năm): 22,88 Hoàn thành: Tháng 08-2020 Tôi muốn được tư vấn đăng ký lắp ĐNLMT Chúng tôi hiện đang miễn phí thủ tục đăng ký hòa lưới và…