Hiện tượng PID trên tấm pin NLMT

𝟏. Định nghĩa hiện tượng PID trên tấm pin NLMT Hiện tượng PID (Potential Induced Dagradation) lại là hiệu tượng suy giảm hiệu suất tiềm năng, có thể xảy ra trên tấm pin và gia tăng rất nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Từ đó, hiện tượng PID làm ảnh hưởng đến…

Read more