Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT - Biên Hòa - Công trình (20kWp)

20
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 28.800
  • Công suất (kWp): 20
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 16,34
  • Hoàn thành: Tháng 09-2020
Hoàn thành