Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà - Anh Phúc - Q Thủ Đức

18
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 25.920
  • Công suất (kWp): 18
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71
  • Hoàn thành: Tháng 8-2020
Hoàn thành