Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà - Chị Thượng - Bến Lức - Long An (28kWp)

28
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 40.320
  • Công suất (kWp): 28
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 22,88
  • Hoàn thành: Tháng 08-2020
Hoàn thành