Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT – Quận 12 – Công trình (6.3kWp)

6,3
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 9.072
  • Công suất (kWp): 6,3
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 5,15
  • Hoàn thành: Tháng 09-2020
Hoàn thành