Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT - Tháp Chàm - Công trình (24kWp)

24
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 34.560
  • Công suất (kWp): 24
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 19,61
  • Hoàn thành: Tháng 08-2020
Hoàn thành