Leapton solar panelsLeapton Solar đã mua thêm 40.000m2 đất, bổ sung thêm các nhà máy mới công suất 2GW

Sáng ngày 18/03/2020 theo giờ Bắc Kinh, Leapton Solar đã ký một thỏa thuận với khu công nghệ cao Changshu Yushan để mua thêm 40.000m2 đất. Thông qua đó, Leapton Solar bổ sung thêm 2GW mới trên cơ sở kế hoạch ban đầu là nhà máy mới 1GW, và tổng thể dự án đạt 3GW!

Kể từ khi Leapton Solar gia nhập khu công nghệ cao Changshu yushan vào năm 2017, công suất luôn tăng từ 250MW ban đầu. Đó là một tình huống bình thường khi các đơn đặt hàng và dây chuyền sản xuất đã được sắp xếp đầy đủ. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, công ty đã mua lại 40.000m2 đất công nghiệp vào năm 2019, nâng công suất lên 1GW. Hôm nay, chúng tôi mua lại 40.000m2 đất công nghiệp, nâng công suất sản xuất trong tương lai của công ty lên 3GW. Điều đáng nói là trong khi nâng cao công suất, Leapton Solar cũng đang tập trung vào sản xuất các sản phẩm tiên tiến hơn và đạt được những đột phá về công nghệ, để chúng tôi có thể sản phẩm của chúng tôi ở vị trí hàng đầu trong ngành năng lượng mặt trời.

1584540054005 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW
1584540054010 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW
1584540054581 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW
1584540054598 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW
1584540055165 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW
1584540053970 Leapton Solar mua 40.000m2 đất, bổ thêm nhà máy mới công suất 2GW

SE Solar là nhà phân phối chính thức của Leapton tại Việt Nam – Mời đọc giả xem thêm các sản phẩm của Leapton tại đây https://sepower.vn/danh-muc-san-pham/vat-tu/tam-pin-mat-troi/leapton-solar/