Showing all 8 results

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 15KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

 • Công suất: 15kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 17KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 17KW – Growatt MID 17KTL3-X

 • Công suất: 17kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 20KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

 • Công suất: 20kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 25KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

 • Công suất: 25kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.