Hệ Thống Hệ Thống Điện N.L.M.T Nhà Xưởng – Tân Nam Chinh – Ninh ThuậnCông suất (kWp): 1 MWP
Sản lượng (kWh/năm): 54.000
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 30,64Xem thêm
Hệ Thống Hệ Thống Điện N.L.M.T Nhà Xưởng – Thanh Long Việt – Bình ThuậnCông suất (kWp): 1 MWP
Sản lượng (kWh/năm): 54.000
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 30,64Xem thêm
Hệ Thống Điện N.L.M.T Tòa Nhà – Thép Việt Thành – Q5Công suất (kWp): 37.5 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 54.000
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 30,64Xem thêm
Hệ Thống Hệ Thống Điện N.L.M.T Áp Mái – Tây NinhCông suất (kWp): 18 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 25.920
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – Trần Đức Kiên-Biên HòaCông suất (kWp): 5 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 7.200
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 4,09Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – Lê Đức Trung – Q10Công suất (kWp): 8 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 11.520
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 6,54Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – anh Phúc – Q Thủ ĐứcCông suất (kWp): 18 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 25.920
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà – Chị Thượng – Bến Lức – Long An (28kWp)Công suất (kWp): 28 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 40.320
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 22,88Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Tháp Chàm – Công trình (24kWp)Công suất (kWp): 24 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 34.560
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 19,61Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Tháp Chàm – Công trình (52kWp)Công suất (kWp): 52 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 74.880
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 42,49Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Quận 12 – Công trình (6.3kWp)Công suất (kWp): 6.3 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 9.072
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 5,15Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Phan Rang – Công trình (10kWp)Công suất (kWp): 10 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 14.400
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 8,17Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Biên Hòa – Công trình (10kWp)Công suất (kWp): 10 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 14.400
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 8,17Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Biên Hòa – Công trình (20kWp)Công suất (kWp): 20 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 28.800
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 16,34Xem thêm
Hệ Thống Điện NLMT – Biên Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh Hòa – Công trình (20kWp)Công suất (kWp): 18 kWp
Sản lượng (kWh/năm): 25.920
Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71Xem thêm

Previous
Next