CÔNG TY TNHH ĐT&TM NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Phụ kiện điện mặt trời

Bộ lọc
  • Danh mục
  • Nhãn hiệu
  • Công suất
  • Theo pha
  • Giá
Dây điện DC K4 - SUNKEAN
Dây điện DC K4 - SUNKEAN
11.300đ
Dây điện DC K6 - SUNKEAN
Dây điện DC K6 - SUNKEAN
16.200đ
Dây điện AC CV4 - Lion/DAPHACO
Dây điện AC CV4 - Lion/DAPHACO
14.000đ
Dây điện AC CV6 - Lion/DAPHACO
Dây điện AC CV6 - Lion/DAPHACO
19.700đ
Dây điện AC CV8 - Lion/DAPHACO
Dây điện AC CV8 - Lion/DAPHACO
25.200đ
Dây điện AC CVV2x2.5 - CADIVI
Dây điện AC CVV2x2.5 - CADIVI
25.500đ
Dây điện AC CVV2x4 - CADIVI
Dây điện AC CVV2x4 - CADIVI
42.800đ
Dây điện AC CVV2x6 - Lion/DAPHACO
Dây điện AC CVV2x6 - Lion/DAPHACO
52.000đ
Dây điện AC CVV2x10 - CADIVI
Dây điện AC CVV2x10 - CADIVI
56.400đ
Dây điện AC CVV4x8 - CADIVI
Dây điện AC CVV4x8 - CADIVI
79.000đ
Vỏ tủ điện 9 đường - Suntree
Vỏ tủ điện 9 đường - Suntree
237.000đ
Vỏ tủ điện 12 đường - Suntree
Vỏ tủ điện 12 đường - Suntree
312.000đ
Vỏ tủ điện 18 đường - Suntree
Vỏ tủ điện 18 đường - Suntree
465.000đ
MCB AC 2P16 - FEEO
MCB AC 2P16 - FEEO
270.000đ
MCB DC 4P16 - FEEO
MCB DC 4P16 - FEEO
440.000đ
MCB AC 2P16 - Sino
MCB AC 2P16 - Sino
95.000đ
MCB AC 2P25 - Sino
MCB AC 2P25 - Sino
95.000đ
MCB AC 2P32 - Sino
MCB AC 2P32 - Sino
95.000đ
MCB AC 2P63 - Sino
MCB AC 2P63 - Sino
130.000đ
MCB AC 3P25 - Sino
MCB AC 3P25 - Sino
150.000đ
Đăng ký
Bảng giá zalo-img.png