CÔNG TY TNHH ĐT&TM NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Hệ thống điện mặt trời áp mái lưu trữ

SE SOLAR Công ty đầu tiên cho "THUÊ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LƯU TRỮ" tại Việt Nam. Chương trình cho thuê giúp khách hàng sở hữu hệ thống điện năng lượng mặt trời với phí 0 đồng sau thời gian thuê, an tâm chuyển dịch sang nguồn năng lượng tái tạo "Xanh hơn - Sạch hơn - An toàn hơn", tận dụng được 100% sản lượng từ điện mặt trời và là giải pháp "BACKUP" khi mất điện. Góp phần chung tay giảm khí thải CO2 tại Việt Nam để thực cam kết trung hòa cacbon vào năm 2050.
zalo-img.png