CÔNG TY TNHH ĐT&TM NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Hệ thống điện mặt trời áp mái

SE SOLAR Công ty đầu tiên cho "THUÊ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" tại Việt Nam. Chương trình cho thuê thiết bị điện mặt trời của SE SOLAR với mong muốn giúp khách hàng giảm tiền điện hàng tháng, sở hữu hệ thống điện năng lượng mặt trời với phí 0 đồng sau thời gian thuê và an tâm chuyển dịch sang nguồn năng lượng tái tạo "Xanh hơn - Sạch hơn - An toàn hơn". Góp phần chung tay giảm khí thải CO2 tại Việt Nam để thực cam kết trung hòa cacbon vào năm 2050.
zalo-img.png