CÔNG TY TNHH ĐT&TM NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Dự án

Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng bằng cả “trái tim” của sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao để mang lại các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và lợi ích cao nhất dành cho khách hàng.
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ XƯỞNG TÂN NAM CHINH
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ XƯỞNG TÂN NAM CHINH
Năm thi công 2020
Công suất 01 MWp
Sản lượng/năm 1440 MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ XƯỞNG THANH LONG VIỆT
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHÀ XƯỞNG THANH LONG VIỆT
Năm thi công 2020
Công suất 01 MWp
Sản lượng/năm 1440 MWh
Dự án điện mặt trời áp mái toà nhà Thép Việt Thành
Dự án điện mặt trời áp mái toà nhà Thép Việt Thành
Năm thi công 2020
Công suất 37 KWp
Sản lượng/năm 54 MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 25KWp HỒ BƠI - CAI LẬY
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 25KWp HỒ BƠI - CAI LẬY
Năm thi công 2020
Công suất 25KWp
Sản lượng/năm 36MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HUY ANH HOÀNG - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HUY ANH HOÀNG - TP.HCM
Năm thi công 2022
Công suất 3kWp
Sản lượng/năm 4.3MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH NGHĨA - ĐỒNG NAI
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH NGHĨA - ĐỒNG NAI
Năm thi công 2022
Công suất 3kWp
Sản lượng/năm 4.3MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP ANH NHẬT QUANG - THỦ ĐỨC
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP ANH NHẬT QUANG - THỦ ĐỨC
Năm thi công 2022
Công suất 5kWp
Sản lượng/năm 7.2MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 10KWP ANH HẢI - ĐỒNG NAI
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 10KWP ANH HẢI - ĐỒNG NAI
Năm thi công 2022
Công suất 10kWp
Sản lượng/năm 14.4MWP
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 22KWP TRẠI HEO - ĐỒNG NAI
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 22KWP TRẠI HEO - ĐỒNG NAI
Năm thi công 2022
Công suất 22kWp
Sản lượng/năm 31.7MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HOÀNG - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HOÀNG - TP.HCM
Năm thi công 2022
Công suất 3kWp
Sản lượng/năm 4.3MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP ANH PHONG - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP ANH PHONG - TP.HCM
Năm thi công 2020
Công suất 5kWp
Sản lượng/năm 7.2MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH TÚ - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH TÚ - TP.HCM
Năm thi công 2022
Công suất 3kWp
Sản lượng/năm 7.2MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HÀ - BÌNH DƯƠNG
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 3KWP ANH HÀ - BÌNH DƯƠNG
Năm thi công 2022
Công suất 3kWp
Sản lượng/năm 4.3MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP CHÚ TRUNG - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 5KWP CHÚ TRUNG - TP.HCM
Năm thi công 2022
Công suất 5kWp
Sản lượng/năm 7.2MWh
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 16KWP CHÚ QUANG - TP.HCM
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI 16KWP CHÚ QUANG - TP.HCM
Năm thi công 2020
Công suất 16kWp
Sản lượng/năm 69MWh
Xem thêm
Bảng giá zalo-img.png