Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà - Lê Đức Trung - Q10

8
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 11.520
  • Công suất (kWp): 8
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 6,54
  • Hoàn thành: Tháng 10-2020
Hoàn thành