Showing all 6 results

Tấm pin mặt trời 300W-320W (AE_M6_60)

0
 
Type of panels : AE SMART HOT-SPOT FREE Type and no. of cell : Mono-crystalline 36(4×9) Maximum system voltage : 1000 V Power range : 180W-195W Efficency range : 17.77%-19.25% Dimensions : 1512x670x35 mm Weight : 11.5 kg Performance Guarantee : 30 years Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 365W-385W (AE_M6_72)

0
 
Type of panels : AE POWE PLUSS IEC 1500 VDC
Type and no. of cell : Mono-crystalline PERC 72(12×10)
Maximum system voltage : 1500 V
Power range : 365W-385W
Efficency range : 18.81%-19.84%
Dimensions : 1956x992x40 mm
Weight : 21 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 385W-400W (AE_HM6_72)

0

Type of panels : AE HALF CELL
Type and no. of cell : Mono-crystalline 72(12×10)
Maximum system voltage : 1000 V
Power range : 385W-400W
Efficency range : 19.42%-20.18%
Dimensions : 2000x991x40 mm
Weight : 22 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 390W-415W (AE_HM6L_72)

0
Type of panels : AE HALF CELL LARGE
Type and no. of cell : Mono-crystalline 144 (6×24)
Maximum system voltage : 1000 (V)
Power range : 390W-415W
Efficiency range : 19.29%-20.52%
Dimensions : 2018 x 1002 x 40 mm
Weight : 22.8 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời AE 400W Mono 72 Cell

0

AE Solar 72 Cell: 400 W
Công suất cực đại: 400 Wp
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (V): 41.71
Dòng điện tại công suất đỉnh (A): 9.59
Điện áp hở mạch (V): 49.69
Dòng ngắn mạch (A) : 10.59
Hiệu suất quang năng mô-đun (%): 20.17
Ngưỡng nhiệt độ vận hành: -40°C ~ +85°C
Ngưỡng điện áp cực đại: 1000 V

Tấm pin năng lượng mặt trời AE 440W half large cell mono

0

AE Solar 72 Cell: 400 W
Công suất cực đại: 400 Wp
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (V): 41.71
Dòng điện tại công suất đỉnh (A): 9.59
Điện áp hở mạch (V): 49.69
Dòng ngắn mạch (A) : 10.59
Hiệu suất quang năng mô-đun (%): 20.17
Ngưỡng nhiệt độ vận hành: -40°C ~ +85°C
Ngưỡng điện áp cực đại: 1000 V