Bảng giá Các gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới giành cho hộ gia đình

Previous
Next
Gói hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình từ 3KW đến 5KW

Một số gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời cơ bản cho hộ gia đình.

Gói hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình từ 8KW đến 10KW
Gói hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình từ 15KW đến 20KW
Gói hệ thống điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình từ 25K đến 30KW
GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA SEPOWER
Gói Sản lượng điện/tháng Giá
3,2 KWP 384 – 480 kWh 47.500.000
3,08 KWP 369,6 – 462 kWh 48.400.000
5,2 KWP 624 – 780 kWh 73.600.000
5,28 KWP 633,6 – 792 kWh 76.700.000
8 KWP 960 – 1200 kWh 114.000.000
8,36 KWP 1003,2 – 1254 kWh 120.500.000
10 KWP 1200 – 1500 kWh 140.000.000
10,12 KWP 1214,4 – 1518 kWh 145.000.000
15,2 KWP 1824 – 2280 kWh 200.000.000
15,4 KWP 1848 – 2310 kWh 210.000.000
20 KWP 2400 – 3000 kWh 260.500.000
20,24 KWP 2428,8 – 3036 kWh 272.000.000
25,2 KWP 3024 – 3780 kWh 317.500.000
25,08 KWP 3009,6 – 3762 kWh 328.500.000
30 KWP 3600 – 4500 kWh 378.000.000
30,36 KWP 3643,2 – 4554 kWh 395.000.000

MS01. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3Kw AE400w large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE400w large cell mono Tấm 8
Biến tần Inverter Growatt – MIN3000TL-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống <=5kwp Gói 1
Giá 47,500,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An).
Chi Tiết gói MS01 Xem Chi Tiết

MS02. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 7
Biến tần Inverter Growatt – MIN3000TL-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống <=5kwp Gói 1
Giá 48,400,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS02 Xem Chi Tiết

MS03. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5Kw AE400w large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE400w large cell mono Tấm 13
Biến tần Inverter Growatt – MIN5000TL-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống <=5kwp Gói 1
Giá 73,600,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS03 Xem Chi Tiết

MS04. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 12
Biến tần Inverter Growatt – MIN5000TL-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống <=5kwp Gói 1
Giá 76,700,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS04 Xem chit tiết

MS05. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 8Kw AE400w large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE400w large cell mono Tấm 20
Biến tần Inverter Growatt – 8000TL3-S Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống từ >5kwp đến 10kwp Gói 1
Giá 114,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS05 Xem Chi Tiết

6. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 8Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 19
Biến tần Inverter Growatt – 8000TL3-S Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống từ >5kwp đến 10kwp Gói 1
Giá 120,500,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS06 Xem chi tiết

MS07. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10Kw AE400w large cell mono

Hạng mụcThiết bị – phụ kiệnĐơn vị tínhSố lượng
Tấm Pin NLMTAE400w large cell monoTấm25
Biến tần InverterGrowatt- 10000TL3-SBộ1
Hệ thống khung cơ khíHệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà)Hệ1
Hệ thống dây dẫn– Tủ điện điều khiển
– Hệ thống dây DC, AC
– Phụ kiện đấu nối, tiếp địa
Gói1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nốiNhân công hệ thống từ >5kwp đến 10kwpGói1
Giá140,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)  
Chi Tiết gói MS07Xem Chi Tiết  

MS08. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10Kw AE440w half large cell mono

Hạng mụcThiết bị – phụ kiệnĐơn vị tínhSố lượng
Tấm Pin NLMTAE440w half large cell monoTấm23
Biến tần InverterGrowatt- 10000TL3-SBộ1
Hệ thống khung cơ khíHệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà)Hệ1
Hệ thống dây dẫn– Tủ điện điều khiển
– Hệ thống dây DC, AC
– Phụ kiện đấu nối, tiếp địa
Gói1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nốiNhân công hệ thống từ >5kwp đến 10kwpGói1
Giá145,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)  
Chi Tiết gói MS08Xem chi tiết  

MS09. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 15Kw AE400w large cell mono

Hạng mụcThiết bị – phụ kiệnĐơn vị tínhSố lượng
Tấm Pin NLMTAE400w large cell monoTấm38
Biến tần InverterGrowatt – 15000TL3-SBộ1
Hệ thống khung cơ khíHệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà)Hệ1
Hệ thống dây dẫn– Tủ điện điều khiển
– Hệ thống dây DC, AC
– Phụ kiện đấu nối, tiếp địa
Gói1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nốiNhân công hệ thống từ >10kwp đến 20kwpGói1
Giá200,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)  
Chi Tiết gói MS09Xem Chi Tiết  

MS10. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 15Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 35
Biến tần Inverter Growatt – 15000TL3-S Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống từ >10kwp đến 20kwp Gói 1
Giá 210,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS10 Xem chi tiết

MS11. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 20Kw AE400w large cell mono

Hạng mụcThiết bị – phụ kiệnĐơn vị tínhSố lượng
Tấm Pin NLMTAE400w large cell monoTấm50
Biến tần InverterGrowatt – MID 20KTL3-XBộ1
Hệ thống khung cơ khíHệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà)Hệ1
Hệ thống dây dẫn– Tủ điện điều khiển
– Hệ thống dây DC, AC
– Phụ kiện đấu nối, tiếp địa
Gói1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nốiNhân công hệ thống từ >10kwp đến 20kwpGói1
Giá260,500,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)  
Chi Tiết gói MS11Xem Chi Tiết  

MS12. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 20Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 46
Biến tần Inverter Growatt – MID 20KTL3-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối Nhân công hệ thống từ >10kwp đến 20kwp Gói 1
Giá 272,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS12 Xem chi tiết

MS13. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25Kw AE400w large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE400w large cell mono Tấm 63
Biến tần Inverter Growatt – MID 25KTL3-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối 20kwp đến 50kwp”}”>Nhân công hệ thống từ >20kwp đến 50kwp Gói 1
Giá 317,500,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS13  Xem Chi Tiết

MS14. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 25Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 57
Biến tần Inverter Growatt – MID 25KTL3-X Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối 20kwp đến 50kwp”}”>Nhân công hệ thống từ >20kwp đến 50kwp Gói 1
Giá 328,500,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS14  Xem chi tiết

MS15. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 30Kw AE400w large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE400w large cell mono Tấm 75
Biến tần Inverter Growatt – 30000TL3-SE Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển
– Hệ thống dây DC, AC
– Phụ kiện đấu nối, tiếp địa
Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối 20kwp đến 50kwp”}”>Nhân công hệ thống từ >20kwp đến 50kwp Gói 1
Giá 378,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)    
Chi Tiết gói MS15  Xem Chi Tiết    

MS16. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 30Kw AE440w half large cell mono

Hạng mục Thiết bị – phụ kiện Đơn vị tính Số lượng
Tấm Pin NLMT AE440w half large cell mono Tấm 69
Biến tần Inverter Growatt – 30000TL3-SE Bộ 1
Hệ thống khung cơ khí Hệ thống khung sắt mạ kẽm/ Hệ thống rail nhôm/ Pat Z (Theo địa hình mái nhà) Hệ 1
Hệ thống dây dẫn – Tủ điện điều khiển – Hệ thống dây DC, AC – Phụ kiện đấu nối, tiếp địa Gói 1
Nhân công, vận chuyển, kiểm định, đấu nối 20kwp đến 50kwp”}”>Nhân công hệ thống từ >20kwp đến 50kwp Gói 1
Giá 395,000,000đ( giá trọn gói cam kết không phát sinh chi phí – áp dụng cho các tỉnh thành Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An)
Chi Tiết gói MS16  Xem chi tiết

Mọi thông tin về tư vấn và báo giá thêm vui lòng gọi

Công ty TNHH ĐT&TM Năng lượng SE Solar

Nhà phân phối chính thức của AE-Solar tại Việt Nam

Trụ sở: 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM
Văn phòng: 49/13 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM

 Hotline: 02 866 855 111 – 0909 501 801 – 0908 4177 188