Previous
Next

Hệ thống 16kWp - Quận 2

16
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 23.040
  • Công suất (kWp): 16
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 13
  • Hoàn thành: Tháng 11-2020
Hoàn thành