Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT - Tháp Chàm - Công trình (52kWp)

52
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 74.880
  • Công suất (kWp): 52
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 42,49
  • Hoàn thành: Tháng 08-2020
Hoàn thành