Showing 1–16 of 18 results

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 15KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 15KW – Growatt MID 15KTL3-X

 • Công suất: 15kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 17KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 17KW – Growatt MID 17KTL3-X

 • Công suất: 17kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 20KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 20KW – Growatt MID 20KTL3-X

 • Công suất: 20kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 22KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 22KW – Growatt MID 22KTL3-X

 • Công suất: 22kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Bộ Chuyển Đổi Điện Growatt – MID 25KTL3-X

0

Inverter hòa lưới 25KW – Growatt MID 25KTL3-X

 • Công suất: 25kw
 • Hiệu suất cao lên đến 98.75%.
 • Nhỏ gọn và nhẹ hơn 40%.
 • 2 MPPT.
 • Hỗ trợ kiểm soát đầu ra.
 • Nút cảm ứng và màn hình OLED.
 • Chống sét lan truyền AC và DC Type II.

Tấm pin mặt trời 300W-320W (AE_M6_60)

0
 
Type of panels : AE SMART HOT-SPOT FREE Type and no. of cell : Mono-crystalline 36(4×9) Maximum system voltage : 1000 V Power range : 180W-195W Efficency range : 17.77%-19.25% Dimensions : 1512x670x35 mm Weight : 11.5 kg Performance Guarantee : 30 years Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 365W-385W (AE_M6_72)

0
 
Type of panels : AE POWE PLUSS IEC 1500 VDC
Type and no. of cell : Mono-crystalline PERC 72(12×10)
Maximum system voltage : 1500 V
Power range : 365W-385W
Efficency range : 18.81%-19.84%
Dimensions : 1956x992x40 mm
Weight : 21 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 385W-400W (AE_HM6_72)

0

Type of panels : AE HALF CELL
Type and no. of cell : Mono-crystalline 72(12×10)
Maximum system voltage : 1000 V
Power range : 385W-400W
Efficency range : 19.42%-20.18%
Dimensions : 2000x991x40 mm
Weight : 22 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years

Tấm pin mặt trời 390W-415W (AE_HM6L_72)

0
Type of panels : AE HALF CELL LARGE
Type and no. of cell : Mono-crystalline 144 (6×24)
Maximum system voltage : 1000 (V)
Power range : 390W-415W
Efficiency range : 19.29%-20.52%
Dimensions : 2018 x 1002 x 40 mm
Weight : 22.8 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years