Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT – Biên Hòa – Công trình (10kWp)

10
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 14.400
  • Công suất (kWp): 10
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 8,17
  • Hoàn thành: Tháng 09-2020
Hoàn thành